“คน”ท้องถิ่น : กิจการ Buddy Home care

“คน”ท้องถิ่น : กิจการ Buddy Home care

2020-07-02T16:17:59+00:00มกราคม 13th, 2020|คลิป|

คุณเจนวิทย์(เจน) คุณอรพรรณ์(เอ๋) และคุณนราธิป(ยุ้ย)จากเจ้าหน้าที่มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุแห่งจังหวัดเชียงใหม่ที่ทำโครงการดูแลผู้สูงอายุยากไร้ในชุมชน เพื่อทำให้การดูแลผู้สูงอายุยากไร้เหล่านี้ทำได้อย่างต่อเนื่องไม่ต้องรอการหาทุนหรือเงินบริจาค ต้องลองหันมาหาวิธีการใหม่ๆในการดำเนินงานเพื่อให้สามารถบรรลุถึงเป้าหมายที่อยากเห็น