“คน”ท้องถิ่น : ร้านคนจับปลา

“คน”ท้องถิ่น : ร้านคนจับปลา

2020-01-13T14:05:08+00:00มกราคม 13th, 2020|บทความ|

พี่ตุ๊ก (เสาวลักษณ์ ประทุมทอง) นักพัฒนาชุมชนที่ทำงานกับชาวประมงพื้นบ้าน ที่ทำให้เรื่องปากท้องและการอนุรักษ์ทะเลเป็นเรื่องเดียวกัน