“คน”ท้องถิ่น : อ้วนกลม Happy Farm

“คน”ท้องถิ่น : อ้วนกลม Happy Farm

2020-07-02T16:16:53+00:00มกราคม 13th, 2020|คลิป|

คุณเณศ จากวิทยากรที่ไปอบรมอาชีพให้คนในชุมชนต่างๆ ทำให้มองเห็นว่าจริงๆแล้วแต่ละชุมชนล้วนมีทรัพยากรที่ล้ำค่าอยู่กับตัวและอยากให้ชุมชนเป็นผู้ได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นจึงเป็นที่มาของการสร้างกิจการที่ทำให้เป็นจริง