“คน”ท้องถิ่น : Play Port

“คน”ท้องถิ่น : Play Port

2020-07-02T16:16:01+00:00มกราคม 13th, 2020|คลิป|

คุณมณีนุช นักธุรกิจท้องถิ่นที่ไม่ทนต่อการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กๆ ซึ่งเกิดทุกปี จึงพัฒนากระบวนการที่ทำให้เด็กๆได้มีภูมิคุ้มกันและหวังว่าจะทำให้เด็กๆในจังหวัดไม่ต้องหมดอนาคตจากการเล่นน้ำ