เปิดแล้ว!!! โครงการ UpImpact มาร่วมพัฒนาSE สู้วิกฤติ

เปิดแล้ว!!! โครงการ UpImpact มาร่วมพัฒนาSE สู้วิกฤติ

2020-09-22T20:25:39+00:00กันยายน 21st, 2020|ข่าวสาร/อัพเดท|

ปีนี้โครงการ BANPU Champions for Change จากที่เคยสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม(SE)หน้าใหม่ แต่เพราะวิกฤติที่เกิดขึ้นและคาดว่ากระทบต่อ SE ที่กำลังทำงานอยู่อย่างมาก จึงได้เปลี่ยนแนวทางมาสู่การช่วยพยุงหรือสนับสนุน SE เหล่านั้นภายใต้โครงการ UpImpact โดยรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 กันยายน เท่านั้น (จำกัดเพียง 20 ทีม)

ส่วนรายละเอียดของโครงการเป็นอย่างไร มาติดตามกันเลย

โครงการ UpImpact

ที่มา …จากวิกฤติ CO-VID19 ที่ส่งผลกระทบต่อทุกคน ดังนั้นภายใต้การที่แต่ละกิจการต้องปรับตัวเพื่ออยู่รอด เป็นโอกาสที่ทำให้เราในฐานะของผู้ประกอบการได้กลับมาคิด ได้ลองทำอะไรใหม่ๆ ที่อาจจะเคยพยายามทำแล้วแต่ไม่สำเร็จ หรือคิดแล้วแต่ไม่ได้ทำ ให้เกิดเป็น “ทางรอด” ของกิจการไม่ว่าจะเป็นสินค้า บริการใหม่ หรือแม้แต่การจัดการองค์กร รูปแบบการดำเนินงานใหม่ๆ

เราอยากชวนผู้ประกอบการที่อยากสร้างหรือกำลังสร้าง “ทางรอด” ได้มาร่วมสร้างไปด้วยกันกับ กลุ่มผู้ประกอบการที่มีไฟอยากรอด ผู้เชี่ยวชาญที่ยินดีให้คำปรึกษาเฉพาะทาง และทีมงานโครงการที่ช่วยกระตุ้นไม่ให้ไฟดับไปกลางทาง

โครงการนี้เหมาะกับใคร ??

  • ผู้ประกอบการ/หัวหน้าทีม

ที่มีไอเดียแล้วในการที่สร้างทางรอดขึ้นมา หรือแม้แต่กำลังสร้างทางรอดอยู่ แต่ ยังไม่มั่นใจในการลงมือทำ ต้องการมีเพื่อนช่วยสะท้อนมีความเห็นต่อสิ่งที่เกิดขึ้น ได้แลกเปลี่ยนไอเดียกับคนอื่นๆเพิ่มเติม

  • องค์กรมูลนิธิ/กลุ่มภาคสังคม

ที่ต้องการดำเนินงานในรูปแบบของกิจการเพื่อสังคม แต่ ยังไม่มั่นใจในการลงมือทำ ต้องการมีเพื่อนช่วยสะท้อนมีความเห็นต่อสิ่งที่เกิดขึ้น ได้แลกเปลี่ยนไอเดียกับคนอื่นๆเพิ่มเติม

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับ

  • ชุมชนของคนทำจริง

ท่านจะได้อยู่ในชุมชนของผู้ที่กำลังอยู่ในช่วงของการพัฒนาและปรับตัวไปด้วยกันแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญที่ถูกชวนมาร่วมกระบวนการเองก็ตาม และที่สำคัญคือทุกคนที่เข้าร่วมก็ถือเป็นผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้คำแนะนำแก่คนอื่นๆได้ด้วยเช่นเดียวกัน

  • การก้าวย่างอย่างมั่นใจ

ด้วยการดำเนินกิจกรรมที่เน้นการสร้างแผนการดำเนินงานและระบุถึงอุปสรรคที่ทำให้ไม่มั่นใจ เพื่อทีมงานสามารถให้แนวทางในเบื้องต้น และเชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญให้สามารถเข้ามาช่วยเหลือในการลดอุปสรรคนั้น โดยมีการติดตามนัดพูดคุยกันทุกสัปดาห์กับทั้งทีมงานและผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้สามารถมีการปรับปรุงแผนได้อย่างรวดเร็ว

  • การเชื่อมโยงเครือข่ายผู้สนับสนุน

กิจการที่เข้าร่วมถ้าหากประสบความสำเร็จในการพัฒนาจะได้รับการนำข้อมูลของกิจการเผยแพร่ไปสู่เครือข่ายนักทุนของ ChangeFusion เช่น สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(NIA), โครงการBANPU Champions for Change, กองทุนB-Kind เป็นต้น

กระบวนการของโครงการ

1 การสมัคร (วันนี้ – 30กันยายน) สำหรับผู้ที่สนใจจะพัฒนาหรือปรับปรุงแผนธุรกิจของตนเองสามารถ download ใบสมัครได้ที่ https://bit.ly/3meLTpO จากนั้นส่งมาที่ banpuchampions@gmail.com

2 กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านการจัดการ (4R management : 10-24 ตุลาคม) เป็นWorkshop ที่มุ่งออกแบบแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานและกำหนดแผนการดำเนินงานเพื่อให้กิจการเกิดความเข้มแข็งและเติบโตต่อไป

3 กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านการตลาด (Market development : 31ตุลาคม -14พฤศจิกายน) เป็นWorkshop ที่จะมาช่วยหาวิธีการเจาะตลาดใหม่ๆ ของแต่ละคน

4 กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านการเงินและการระดมทุน (Financial planning for Fund raising: 

21 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม) เป็นWorkshop การจัดการเงินสดของกิจการเพื่รองรับสถานการณ์และเทคนิคในการระดมทุน

5 กิจกรรม Graduation online event (19ธันวาคม) กิจกรรมออนไลน์ที่ผู้เข้าร่วมทุกท่านได้มาแบ่งปันประสบการณ์จากตลอดเวลาที่เข้าร่วมโครงการเพื่อถอดบทเรียนและวางแผนสู่อนาคต

FAQ

  • จำกัดผู้เข้าร่วม 20 ทีม คัดเลือกโดยใช้เกณฑ์คือ

(a) เป็นกิจการ องค์กรมูลนิธิ ที่กำลังดำเนินงานอยู่

(b) ผู้เข้าร่วมต้องมีแผนการดำเนินงานขั้นต้นแล้ว ถึงแม้จะยังไม่ลงมือทำก็ตาม

(c) แผนการดำเนินงานดังกล่าวเข้าข่ายการเป็นกิจการเพื่อสังคม

  • กิจกรรมจัดด้วยรูปแบบ Online 100%
  • workshop ของโครงการในหัวข้อการตลาด และการระดมทุน ผู้ร่วมโครงการสามารถเลือกเข้าได้ตามความสนใจ