เกี่ยวกับเรา2018-11-27T16:23:30+00:00

“เราเชื่อว่าการแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม ไปพร้อมๆกับการสร้างรายได้เพื่อความยั่งยืน คือแนวทางของกิจการเพื่อสังคม (social enterprise)”

หลักการ

SE.school คือพื้นที่เรียนรู้ออนไลน์เรื่องกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย โดยมีหลักการว่า

– เนื้อหาต้องมาจากความต้องการจริงของผู้ประกอบการเพื่อสังคมจริงๆ และผู้ที่มาแลกเปลี่ยนบทเรียน ข้อมูลความรู้ต่างๆนั้นคือผู้ประกอบการเอง และผู้คนที่ทำงานกับ SE เท่านั้น

– บทเรียนต้องเข้าถึงได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสามารถนำไปใช้เผยแพร่ได้ฟรีตลอดไป ตราบใดที่ไม่เป็นไปเพื่อการค้าและมีการให้เครดิตที่มา

– เราต้องการร่วมมือกับทีมงานและองค์กรต่างๆที่อยากขยายความรู้เรื่องกิจการเพื่อสังคมไปให้เป็นวงกว้างขวางที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่จำกัดด้วยอายุ เพศ สถานที่ พื้นที่ ประเด็น ภาคส่วน (sectors) ฯลฯ เพื่อที่จะสร้างสรรค์เนื้อหาร่วมกันที่เข้าถึงได้โดยทุกคน

รูปแบบการจัดการเรียนรู้

ในขั้นริเริ่มนี้ SE.school ได้พัฒนาระบบคอร์สออนไลน์แบบเปิดกว้าง (Massive Open Online Courses -MOOC) เมื่อสมัครเรียนแล้วจะสามารถดูคลิปวิดีโอเพื่อเรียนรู้จากผู้ประกอบการ SE ตัวจริง และสามารถเข้าร่วมกับกลุ่มให้คำปรึกษาออนไลน์ (Live Chat) ที่แจ้งให้ทราบเป็นรอบๆไปเพื่อให้สามารถได้เชื่อมโยงกันได้ระหว่างผู้เรียนและผู้ให้การปรึกษา ซึ่งเมื่อเรียนจบหลักสูตรจะได้ประกาศนียบัตรที่ออกร่วมกันระหว่าง SE.School และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme)

มาช่วยกันเถอะ

เราต้องการความร่วมมือกับทุกๆคนในการเผยแพร่เนื้อหาและกระบวนการเรียนรู้ของ SE.school เราอยากให้ทุกๆคนที่สนใจเรื่องกิจการเพื่อสังคมสามารถที่จะเข้าถึงความรู้ข้อมูลจากกรณีศึกษาที่จับต้องได้ของกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย ที่เพียงพอที่จะริเริ่มธุรกิจขึ้นได้ด้วยตัวเอง หรืออย่างน้อยให้เกิดความเข้าใจจากสถานการณ์และกรณีต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วจริง เราอยากให้เนื้อหาและบทเรียนเหล่านี้สามารถเผยแพร่ไปในทุกโรงเรียน ทุกมหาวิทยาลัย ทุกเครือข่ายของชุมชนและผู้คนที่สนใจในประเด็นนี้ ไม่ว่าผู้สนใจจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยก็สามารถจะเข้าถึงได้ มาร่วมเป็นภาคีกับเราเพื่อให้ความมุ่งหวังนี้เป็นจริงได้กันเถอะ

เราคือความร่วมมือ

SE.school เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างหลายองค์กรและบุคคลที่มีเป้าหมายร่วมที่จะเผยแพร่แนวคิดกิจการเพื่อสังคมให้คนไทยทุกคนที่สนใจสามารถเข้าถึงและเรียนรู้ได้ โดยมีองค์กรภาคีริเริ่มในเบื้องต้นคือ ChangeFusion, OpenDream, MaD, UNDP โดยการสนับสนุนของโครงการ Banpu Champions for Change