เกี่ยวกับเรา 2018-02-28T15:31:40+00:00

เราเป็นพื้นที่กลางที่อยากจะช่วยสื่อสาร สร้างแรงบันดาลใจและมีแนวทางให้แก่บุคคลทั่วไปในพื้นที่ต่างๆที่สนใจสามารถสร้างวิสาหกิจเพื่อสังคมของตนเองขึ้นเพื่อตอบสนองต่อปัญหาของชุมชนตนเอง เนื่องจากเราเชื่อว่าวิสาหกิจเพื่อสังคมเป็นเครื่องมือที่สร้างผลกระทบที่ดีมีความยั่งยืนช่วยให้สังคมของเรามีความน่าอยู่มากขึ้น

กลไกการทำงาน

เรารวบรวมเอาประสบการณ์ของการสร้างกิจการวิสาหกิจเพื่อสังคมรุ่นใหม่มาแบ่งปันให้เกิดแรงบันดาลใจ และเป็นแนวทางเบื้องต้นในการลุกขึ้นมาสร้างกิจการของตนเองขึ้น

เครื่องมือที่ใช้

เรามี Massive Open Online Course(MOOC) หรือหลักสูตรเรียนออนไลน์ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้อย่างอิสระ โดยเนื้อหาเหล่านี้มาจากการดำเนินกระบวนการบ่มเพาะและทำงานร่วมกับวิสาหกิจเพื่อสังคมรุ่นใหม่มาเกือบ10ปี ของทีมงาน รวมทั้งประสบการณ์ของตัววิทยากรที่เป็นผู้ประกอบการจริงมาช่วยถอดบทเรียนถึงสิ่งที่คนที่จะเริ่มสร้างกิจการควรจะรู้ในเบื้องต้นและสำหรับคนที่กำลังเริ่มต้นทำหรือมีแผนที่จะทำในเร็วๆนี้ เรามีกิจกรรม Consultation ซึ่งจะช่วยให้ทีมงานและที่ปรึกษาที่เป็นผู้ประกอบการจริงมาช่วยให้คำแนะนำในการพัฒนาข้อมูลเพื่อให้แผนการดำเนินงานของคุณมีความแข็งแรงยิ่งขึ้น

การประเมินผล

เราหวังว่าเมื่อคุณได้ร่วมลงทะเบียนและร่วมกิจกรรมกับเราจนจบแล้วคุณจะสามารถสร้าง pitching slide ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมต่อการนำไปใช้เป็นแผนที่นำทางฉบับแรกในการดำเนินงาน หรือเปิดโอกาสให้คุณสามารถนำไปสื่อสารหาผู้ร่วมเดินทาง ผู้สนับสนุนไป แต่อย่าลืมว่าการเดินทางเพิ่งจะเริ่มต้น ขอให้โชคดี

Throughout the course, we aim to accomplish the following:

Encourage and inspire people to consider starting a company as a way to positively impact the world
Teach people about how to start a startup, and equip them with the resources and tools to help prepare them now and in the future
Build a community of entrepreneurs who can encourage and teach each other