บทความ2020-03-02T10:24:52+00:00

บทความ

“คน”ท้องถิ่น : สกลเฮ็ด

มกราคม 13th, 2020|

เฮียหนุ่ม แห่งงานสกลเฮ็ด งานเก๋ๆที่รวมเอาเสน่ห์ของเมืองสกลมารวมไว้ในงานเดียว โดยไม่เพียงเก๋แค่ของในงานแม้แต่คนมาออกงานก็ยังเก๋ ทั้งหมดเพื่อทำให้เมืองสกลกลายเป็นเมืองที่ยั่งยืน https://www.youtube.com/watch?v=0elPl35ihwI

“คน”ท้องถิ่น : Play Port

มกราคม 13th, 2020|

คุณมณีนุช นักธุรกิจท้องถิ่นที่ไม่ทนต่อการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กๆ ซึ่งเกิดทุกปี จึงพัฒนากระบวนการที่ทำให้เด็กๆได้มีภูมิคุ้มกันและหวังว่าจะทำให้เด็กๆในจังหวัดไม่ต้องหมดอนาคตจากการเล่นน้ำ https://www.youtube.com/watch?v=arnO-H2ALYo

“คน”ท้องถิ่น : ภูคราม

มกราคม 13th, 2020|

มะเหมี่ยว(คุณปิลันธน์ ไทยสรวง) สาวสกลนครผู้อยากให้คนในท้องถิ่นรักและเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีผ่านการรื้อฟื้นวัฒนธรรมทอผ้าที่แสนธรรมดาให้ไม่ธรรมดาอีกต่อไป https://www.youtube.com/watch?v=zMl_QfcD98Y

“คน”ท้องถิ่น : ร้านคนจับปลา

มกราคม 13th, 2020|

พี่ตุ๊ก (เสาวลักษณ์ ประทุมทอง) นักพัฒนาชุมชนที่ทำงานกับชาวประมงพื้นบ้าน ที่ทำให้เรื่องปากท้องและการอนุรักษ์ทะเลเป็นเรื่องเดียวกัน https://www.youtube.com/watch?v=bkhwphP2eOE

“คน”ท้องถิ่น : วานีตา

มกราคม 13th, 2020|

เนาะห์(คุณอามีเนาะห์ หะยิมะแซ) ผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้ได้รวมตัวกันเพื่อสร้างความหวังใหม่ๆโดยไม่จำเป็นต้องรอแต่ความความช่วยเหลือเท่านั้น https://www.youtube.com/watch?v=SKfqrfqMeYo

“คน”ท้องถิ่น : อาข่า อามา

มกราคม 13th, 2020|

อายุ จือปา หรือ ลี ชาวเขาที่เป็นเจ้าของ อาข่า อามาแบรนด์กาแฟชื่อดัง ที่มองเห็นโอกาสของการสร้างธุรกิจที่ยกระดับคนในชุมชนให้ก้าวไปด้วยกันกับความสำเร็จของธุรกิจ https://www.youtube.com/watch?v=WnJFwrv1jos [...]