คลังความรู้2020-07-02T16:02:48+00:00

คลังความรู้

คลิป

“คน”ท้องถิ่น : สกลเฮ็ด

มกราคม 13th, 2020|

เฮียหนุ่ม แห่งงานสกลเฮ็ด งานเก๋ๆที่รวมเอาเสน่ห์ของเมืองสกลมารวมไว้ในงานเดียว โดยไม่เพียงเก๋แค่ของในงานแม้แต่คนมาออกงานก็ยังเก๋ ทั้งหมดเพื่อทำให้เมืองสกลกลายเป็นเมืองที่ยั่งยืน

“คน”ท้องถิ่น : Play Port

มกราคม 13th, 2020|

คุณมณีนุช นักธุรกิจท้องถิ่นที่ไม่ทนต่อการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กๆ ซึ่งเกิดทุกปี จึงพัฒนากระบวนการที่ทำให้เด็กๆได้มีภูมิคุ้มกันและหวังว่าจะทำให้เด็กๆในจังหวัดไม่ต้องหมดอนาคตจากการเล่นน้ำ

“คน”ท้องถิ่น : ภูคราม

มกราคม 13th, 2020|

มะเหมี่ยว(คุณปิลันธน์ ไทยสรวง) สาวสกลนครผู้อยากให้คนในท้องถิ่นรักและเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีผ่านการรื้อฟื้นวัฒนธรรมทอผ้าที่แสนธรรมดาให้ไม่ธรรมดาอีกต่อไป

“คน”ท้องถิ่น : ร้านคนจับปลา

มกราคม 13th, 2020|

พี่ตุ๊ก (เสาวลักษณ์ ประทุมทอง) นักพัฒนาชุมชนที่ทำงานกับชาวประมงพื้นบ้าน ที่ทำให้เรื่องปากท้องและการอนุรักษ์ทะเลเป็นเรื่องเดียวกัน

“คน”ท้องถิ่น : อ้วนกลม Happy Farm

มกราคม 13th, 2020|

คุณเณศ จากวิทยากรที่ไปอบรมอาชีพให้คนในชุมชนต่างๆ ทำให้มองเห็นว่าจริงๆแล้วแต่ละชุมชนล้วนมีทรัพยากรที่ล้ำค่าอยู่กับตัวและอยากให้ชุมชนเป็นผู้ได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นจึงเป็นที่มาของการสร้างกิจการที่ทำให้เป็นจริง

“คน”ท้องถิ่น : วานีตา

มกราคม 13th, 2020|

เนาะห์(คุณอามีเนาะห์ หะยิมะแซ) ผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้ได้รวมตัวกันเพื่อสร้างความหวังใหม่ๆโดยไม่จำเป็นต้องรอแต่ความความช่วยเหลือเท่านั้น

บทความ

การวัดผลทางกระทบทางสังคม

มิถุนายน 2nd, 2020|

ทำธุรกิจยังต้องทำบัญชีการเงินเพื่อประเมินผลงาน แล้วทำไมแก้ไขปัญหาสังคมไม่ต้องทำการระเมินผลงาน คิมผู้จัดการด้านการลงทุนแห่ง [...]

อยากจะโตต้องสร้างทีม กับ Siam Organic (นีล Siam Organic)

มิถุนายน 2nd, 2020|

คุณนีลผู้ร่วมก่อตั้งกิจการที่ยกระดับเกษตรกรให้กล้าจะทำเกษตรอินทรีย์ หลังจากทำงานมาหลายปีแต่ทำไมทีมไม่โต ถึงจะมีพนักงานเพิ่มแต่ทำไมงานยังหนักเหมือนเดิมหรือหนักเพิ่มขึ้นอีก [...]

ข่าวสาร/อัพเดท