คลิป

“คน”ท้องถิ่น : สกลเฮ็ด

2020-07-02T16:15:14+00:00มกราคม 13th, 2020|คลิป|

เฮียหนุ่ม แห่งงานสกลเฮ็ด งานเก๋ๆที่รวมเอาเสน่ห์ของเมืองสกลมารวมไว้ในงานเดียว โดยไม่เพียงเก๋แค่ของในงานแม้แต่คนมาออกงานก็ยังเก๋ ทั้งหมดเพื่อทำให้เมืองสกลกลายเป็นเมืองที่ยั่งยืน

“คน”ท้องถิ่น : Play Port

2020-07-02T16:16:01+00:00มกราคม 13th, 2020|คลิป|

คุณมณีนุช นักธุรกิจท้องถิ่นที่ไม่ทนต่อการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กๆ ซึ่งเกิดทุกปี จึงพัฒนากระบวนการที่ทำให้เด็กๆได้มีภูมิคุ้มกันและหวังว่าจะทำให้เด็กๆในจังหวัดไม่ต้องหมดอนาคตจากการเล่นน้ำ

“คน”ท้องถิ่น : ภูคราม

2020-07-02T16:18:06+00:00มกราคม 13th, 2020|คลิป|

มะเหมี่ยว(คุณปิลันธน์ ไทยสรวง) สาวสกลนครผู้อยากให้คนในท้องถิ่นรักและเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีผ่านการรื้อฟื้นวัฒนธรรมทอผ้าที่แสนธรรมดาให้ไม่ธรรมดาอีกต่อไป

“คน”ท้องถิ่น : ร้านคนจับปลา

2020-07-02T16:16:23+00:00มกราคม 13th, 2020|คลิป|

พี่ตุ๊ก (เสาวลักษณ์ ประทุมทอง) นักพัฒนาชุมชนที่ทำงานกับชาวประมงพื้นบ้าน ที่ทำให้เรื่องปากท้องและการอนุรักษ์ทะเลเป็นเรื่องเดียวกัน

“คน”ท้องถิ่น : อ้วนกลม Happy Farm

2020-07-02T16:16:53+00:00มกราคม 13th, 2020|คลิป|

คุณเณศ จากวิทยากรที่ไปอบรมอาชีพให้คนในชุมชนต่างๆ ทำให้มองเห็นว่าจริงๆแล้วแต่ละชุมชนล้วนมีทรัพยากรที่ล้ำค่าอยู่กับตัวและอยากให้ชุมชนเป็นผู้ได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นจึงเป็นที่มาของการสร้างกิจการที่ทำให้เป็นจริง

“คน”ท้องถิ่น : วานีตา

2020-07-02T16:17:38+00:00มกราคม 13th, 2020|คลิป|

เนาะห์(คุณอามีเนาะห์ หะยิมะแซ) ผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้ได้รวมตัวกันเพื่อสร้างความหวังใหม่ๆโดยไม่จำเป็นต้องรอแต่ความความช่วยเหลือเท่านั้น

“คน”ท้องถิ่น : อาข่า อามา

2020-07-02T16:17:50+00:00มกราคม 13th, 2020|คลิป|

อายุ จือปา หรือ ลี ชาวเขาที่เป็นเจ้าของ อาข่า อามาแบรนด์กาแฟชื่อดัง ที่มองเห็นโอกาสของการสร้างธุรกิจที่ยกระดับคนในชุมชนให้ก้าวไปด้วยกันกับความสำเร็จของธุรกิจ

“คน”ท้องถิ่น : กิจการ Buddy Home care

2020-07-02T16:17:59+00:00มกราคม 13th, 2020|คลิป|

คุณเจนวิทย์(เจน) คุณอรพรรณ์(เอ๋) และคุณนราธิป(ยุ้ย)จากเจ้าหน้าที่มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุแห่งจังหวัดเชียงใหม่ที่ทำโครงการดูแลผู้สูงอายุยากไร้ในชุมชน