คอร์ส2018-09-11T12:02:44+00:00

โครงสร้างหลักสูตร

กิจการเพื่อสังคม 101 : การริเริ่ม

SE 101 เป็นชุดความรู้ที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีความสนใจ อยากเข้าใจ ไปจนถึงการเตรียมตัวในการประกอบการกิจการเพื่อสังคม โดยจะมีคลิปวีดิโอที่มีประเด็นในด้านที่จำเป็นจริงๆ สำหรับการเริ่มต้นประกอบการในช่วงตั้งต้น ซึ่งถ่ายทอดจากประสบการณ์ของกลุ่มผู้ประกอบการที่มาช่วยกันบอกเล่า และมุ่งหวังว่าผู้ประกอบการหน้าใหม่จะนำเอาประเด็นเหล่านี้มาคิดก่อนที่จะเริ่มลงมือทำอย่างจริงจัง

เข้าสู่บทเรียน

กิจการเพื่อสังคม 102 : การพัฒนานวัตกรรมทางสังคมเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) เป้าหมายการพัฒนาระดับชาติ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ได้รวบรวมนักพัฒนา ผู้เชี่ยวชาญที่เต็มเปี่ยมด้วยประสบการณ์การทำงานเพื่อสังคม ไม่ว่าจะเป็นด้าน การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การผลิตและบริโภคอาหารอย่างยั่งยืน และการสร้างสังคมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ มาเล่าถึงนวัตกรรมของตนและประสบการณ์โดยตรงในการทำงานที่ผ่านมา

เข้าสู่บทเรียน