เส้นทางแห่งผู้ประกอบการ : จุดเริ่มสร้างความเปลี่ยนแปลง2020-06-29T00:40:31+00:00
ไม่มีค่าใช้จ่าย

ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเรียน 187 คน

ชุดความรู้นี้เหมาะสำหรับคนที่กำลังสร้างกิจการและพอจะมีไอเดียในการทำธุรกิจอะไรอยู่บ้างแล้ว แต่ต้องการเติมเต็มแผนธุรกิจที่มีให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นในฐานะของแผนธุรกิจกิจการเพื่อสังคม

ดังนั้นเนื้อหาจึงมีความกระชับและมุ่งเน้นในจุดสำคัญที่ควรจะมีความชัดเจนอย่างการตั้งโจทย์ปัญหาทางสังคม การอธิบายวิธีการสร้างความเปลี่ยนแปลง รูปแบบธุรกิจ และแนวทางการวัดผลกระทบทางสังคม ซึ่งทั้งหมดนี้ถ่ายทอดจากประสบการณ์ของกลุ่มผู้ประกอบการที่มาช่วยกันบอกเล่าแนวทาง

โครงสร้างหลักสูตร
SE.school เป็นหลักสูตรการเรียนรู้ที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆผ่านระบบคอร์สออนไลน์แบบเปิดกว้าง (Massive Open Online Courses -MOOC)  ประกอบไปด้วยการเรียนรู้จากสามส่วนเป็นหลักคือ เนื้อหา4(+1) บท และเอกสาร 1 ชุดที่ช่วยอธิบายไอเดียของคุณให้สื่อสารกับคนอื่นได้รู้เรื่อง

 

บทนำ Social Enterprise กิจการเพื่อสังคม วิสาหกิจเพื่อสังคมหรือ SE คืออะไร

โดยไผ Local Alike, ลูกแก้ว FolkCharm และสุนิตย์ ChangeFusion

บทที่ 1 การกำหนดโจทย์ เข้าใจปัญหาทางสังคม

โดยไฮดี้ ChangeFusion 

บทที่ 2 รูปแบบของการดำเนินธุรกิจและวิธีเลือก

โดยไฮดี้ ChangeFusion

บทที่ 3 การออกแบบธุรกิจ

โดย ป๊อป และ พัด TP solution

บทที่ 4 วิธีประเมินและวัดผลความสำเร็จในการสร้างความเปลี่ยนแปลง

โดยคิม ChangeVentures

*หมายเหตุ การใช้ชื่อเล่นเป็นส่วนใหญ่ เพื่อสร้างความเป็นกันเอง 😉

การเข้าเรียน
เมื่อกดปุ่มสมัครเรียนแล้ว จะสามารถคลิกเข้าไปดูทั้งวิดิโอและเนื้อหาต่างๆ พร้อมทั้งแบบทดสอบและสามารถบันทึกไอเดียของตัวเองในท้ายบทเรียนแต่ละบทเรียน เพื่อสร้างแผนไอเดียที่สามารถนำไปใช้อธิบายกับคนอื่นๆให้เข้าใจความคิดของเรา

แบบทดสอบท้ายบทไม่ยากนะ สู้ๆจ้า ถ้าดูวิดีโอก็ทำได้ชัวร์ 😀 (มีโอกาสทำแบบทดสอบซ้ำได้ถึง  10 ครั้ง) ถ้าหากทำแบบทดสอบครบ 10 ครั้งแล้วยังไม่ผ่าน สามารถเริ่มเรียนตั้งแต่เริ่มต้นใหม่ได้ (แต่!! ต้องทำแบบทดสอบข้อที่เคยทำไปแล้วใหม่ด้วยน้า เพราะว่าเหมือนเป็นการลงทะเบียนเรียนใหม่หนะ)
เมื่อเรียนครบทุกบทเรียน ซึ่งมีทั้งหมด 4(+1)บทเรียน / 4 แบบทดสอบ / 1 แผนไอเดีย ให้กดปุ่ม “เรียนจบแล้ว” ในหน้าคอร์ส (ปุ่มจะแสดงเมื่อเราเรียนจบทุกบทเรียนแล้ว)
และเพื่อให้เกิดความเข้าใจยิ่งขึ้นก็สาารถเข้าร่วมการพูดคุยปรึกษา LIVE CHAT ผ่านการนัดหมาย โดยสามารถจองผ่านเมนู “จองคิว”
** ตารางการจองคิว จะเปิดเป็นรอบๆ ไป สามารถตรวจสอบเวลาได้ที่แบบฟอร์มจองคิว **

 • เส้นทางแห่งผู้ประกอบการ : จุดเริ่มสร้างความเปลี่ยนแปลง 

  0/5
  • บทนำ Social Enterprise กิจการเพื่อสังคม วิสาหกิจเพื่อสังคมหรือ SE คืออะไร
  • บทที่ 1 การกำหนดโจทย์ เข้าใจปัญหาทางสังคม
  • บทที่ 2 รูปแบบของการดำเนินธุรกิจและวิธีเลือก
  • บทที่ 3 การออกแบบธุรกิจ
  • บทที่ 4 วิธีประเมินและวัดผลความสำเร็จในการสร้างความเปลี่ยนแปลง