กิจการเพื่อสังคม 1012020-03-12T12:13:44+00:00
ไม่มีค่าใช้จ่าย

ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเรียน 1744 คน

กิจการเพื่อสังคม 101: การริเริ่ม

SE 101 เป็นชุดความรู้ที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีความสนใจ อยากเข้าใจ ไปจนถึงการเตรียมตัวในการประกอบการกิจการเพื่อสังคม โดยจะมีคลิปวีดิโอที่มีประเด็นในด้านที่จำเป็นจริงๆ สำหรับการเริ่มต้นประกอบการในช่วงตั้งต้น ซึ่งถ่ายทอดจากประสบการณ์ของกลุ่มผู้ประกอบการที่มาช่วยกันบอกเล่า และมุ่งหวังว่าผู้ประกอบการหน้าใหม่จะนำเอาประเด็นเหล่านี้มาคิดก่อนที่จะเริ่มลงมือทำอย่างจริงจัง

โครงสร้างหลักสูตร

SE.school เป็นหลักสูตรการเรียนรู้ที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆผ่านระบบคอร์สออนไลน์แบบเปิดกว้าง (Massive Open Online Courses -MOOC)  ประกอบไปด้วยการเรียนรู้จากสามส่วนเป็นหลักคือ

 • ดูคลิปวิดีโอแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ประกอบการเพื่อสังคม
 • สามารถรับการปรึกษาแนะนำออนไลน์ (Live Chat)
 • ส่งแผนธุรกิจเพื่อสังคมที่มีเนื้อหาพื้นฐานครบหัวข้อคำถาม

เมื่อเรียนรู้ได้สำเร็จตามเงื่อนไขแล้ว ผู้เรียนจะได้

 • SE.school Level 1 Certification: ประกาศนียบัตรวิชากิจการเพื่อสังคมเบื้องต้น โดยออกให้โดย โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และ SE.school
 • โอกาสเข้าสู่โครงการ Banpu Champions for Change หากตรงตามเงื่อนไขของโครงการ

เนื้อหา

(11 บทเรียน 11 แบบทดสอบ 1 เอกสารนำเสนอแผนธุรกิจ)

 1. มารู้จัก SE กัน (ไผ Local Alike, ลูกแก้ว FolkCharm, สุนิตย์ ChangeFusion)
 2. การเข้าใจปัญหาสังคม และ ToolMorrow (เสก)
 3. การทดสอบตลาดและโมเดลธุรกิจเพื่อสังคม และ TP Solution
 4. การพัฒนาสินค้าดิจิตอล และ OpenDream (เก่ง)
 5. การนำสินค้าเข้าตลาด และ NokHook Group (หมีพู)
 6. การพัฒนานวัตกรรม การสร้างความร่วมมือกับภาครัฐ-เอกชน และ SHE (หมอพูลชัย)
 7. การสร้างการรับรู้และการทำตลาด บทเรียนจาก Socialgiver (อลิส บูม)
 8. การพัฒนาทีม (นีล Siam Organic จากงานมาดี)
 9. การวัดผลทางกระทบทางสังคม (คิม ChangeVentures)
 10. การระดมทุนผ่าน Crowd Funding Platform และ เว็บเทใจ taejai.com (เอด้า)
 11. การสื่อสารสินค้า บริการ และตัวตนของกิจการเพื่อสังคม และ CreativeMove (เอส)

*หมายเหตุ การใช้ชื่อเล่นเป็นส่วนใหญ่ เพื่อสร้างความเป็นกันเอง 😉

การเข้าเรียน

เมื่อสมัครเรียนที่นี่แล้ว จะสามารถคลิกเข้าไปดูทั้งวิดิโอและเนื้อหาต่างๆ พร้อมทำแบบทดสอบท้ายบทเรียนแต่ละบทเรียน

 1. เข้าไปดูวิดิโอเนื้อหาได้เลย
 2. เมื่อดูวิดีโอจบ จะมีแบบทดสอบเกี่ยวกับวิดีโอที่ดูไปนั้น ต้องทำแบบทดสอบสั้นๆ ให้ผ่าน สู้ๆนะ ไม่ยากเลยถ้าดูวิดีโอก็ทำได้ชัวร์ 😀 (มีโอกาสทำแบบทดสอบซ้ำได้ถึง  10 ครั้ง) หากทำแบบทดสอบครบ 10 ครั้งแล้วยังไม่ผ่าน สามารถเริ่มเรียนตั้งแต่เริ่มต้นใหม่ได้ (แต่!! ต้องทำแบบทดสอบข้อที่เคยทำไปแล้วใหม่ด้วยน้า เพราะว่าเหมือนเป็นการลงทะเบียนเรียนใหม่หนะ)
 3. เมื่อเรียนครบทุกบทเรียน ซึ่งมีทั้งหมด 11 บทเรียน / 11 แบบทดสอบ / 1 นำเสนอแผนธุรกิจ ให้กดปุ่ม “เรียนจบแล้ว” ในหน้าคอร์ส (ปุ่มจะแสดงเมื่อเราเรียนจบทุกบทเรียนแล้ว)
 4. เข้าร่วมการพูดคุยปรึกษา LIVE CHAT ซึ่งจะแจ้งเป็นรอบๆไป สามารถจองผ่านเมนู “จองคิว”
  ** ตารางการจองคิว จะเปิดเป็นรอบๆ ไป สามารถตรวจสอบเวลาได้ที่แบบฟอร์มจองคิว **
 • บทเรียนที่ 1 

  มารู้จัก SE กัน (ไผ Local Alike, ลูกแก้ว FolkCharm, สุนิตย์ ChangeFusion)

  0/2
  • มารู้จัก social enterprise กัน
  • คำถามจากบทที่ 1
 • บทเรียนที่ 2 

  การเข้าใจปัญหาสังคม และ ToolMorrow (เสก)

  0/2
  • การเข้าใจปัญหาสังคม และ ToolMorrow
  • คำถามจากบทที่ 2
 • บทเรียนที่ 3 

  การทดสอบตลาดและโมเดลธุรกิจเพื่อสังคม และ TP Solution

  0/3
  • TP solution นวัตกรรมการทำตลาดภาชนะรักษ์โลก
  • พัฒนาแผนธุรกิจแบบ TP
  • คำถามจากบทที่ 3
 • บทเรียนที่ 4 

  การพัฒนาสินค้าดิจิตอล และ OpenDream (เก่ง)

  0/2
  • การพัฒนาสินค้าดิจิตอล และ OpenDream
  • คำถามจากบทที่ 4
 • บทเรียนที่ 5 

  การนำสินค้าเข้าตลาด และ NokHook Group (หมีพู)

  0/2
  • การนำสินค้าเข้าตลาด และ NokHook Group
  • คำถามจากบทที่ 5
 • บทเรียนที่ 6 

  การพัฒนานวัตกรรม การสร้างความร่วมมือกับภาครัฐ-เอกชน และ SHE (หมอพูลชัย)

  0/2
  • การพัฒนานวัตกรรม การสร้างความร่วมมือกับภาครัฐ-เอกชน และ SHE (หมอพูลชัย)
  • คำถามจากบทที่ 6
 • บทเรียนที่ 7 

  การสร้างการรับรู้และการทำตลาด บทเรียนจาก Socialgiver (อลิส บูม)

  0/2
  • การสร้างการรับรู้และการทำตลาด บทเรียนจาก Socialgiver
  • คำถามจากบทที่ 7
 • บทเรียนที่ 8 

  การพัฒนาทีม (นีล Siam Organic จากงานมาดี)

  0/2
  • การพัฒนาทีม
  • คำถามจากบทที่ 8
 • บทเรียนที่ 9 

  การวัดผลทางกระทบทางสังคม (คิม ChangeVentures)

  0/2
  • การวัดผลทางกระทบทางสังคม
  • คำถามจากบทที่ 9
 • บทเรียนที่ 10 

  การระดมทุนผ่าน Crowd Funding Platform และ เว็บเทใจ taejai.com

  0/2
  • การระดมทุนผ่าน Crowd Funding Platform และ เว็บเทใจ taejai.com
  • คำถามจากบทที่ 10
 • บทเรียนที่ 11 

  การสื่อสารสินค้า บริการ และตัวตนของกิจการเพื่อสังคม และ CreativeMove

  0/1
  • การก้าวย่างอย่างมั่นคงในการดำเนินธุรกิจ กับ CreativeMove
 • สุดท้าย : เอกสารนำเสนอแผนธุรกิจ 

  กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม

  0/1
  • เอกสารนำเสนอแผนธุรกิจ