กิจการเพื่อสังคม 101 : การริเริ่ม (SE 101)

SE 101 เป็นชุดความรู้ที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีความสนใจ อยากเข้าใจ ไปจนถึงการเตรียมตัวในการประกอบการกิจการเพื่อสังคม โดยจะมีคลิปวีดิโอที่มีประเด็นในด้านที่จำเป็นจริงๆ สำหรับการเริ่มต้นประกอบการในช่วงตั้งต้น ซึ่งถ่ายทอดจากประสบการณ์ของกลุ่มผู้ประกอบการที่มาช่วยกันบอกเล่า และมุ่งหวังว่าผู้ประกอบการหน้าใหม่จะนำเอาประเด็นเหล่านี้มาคิดก่อนที่จะเริ่มลงมือทำอย่างจริงจังREVIEW (4)

/     ภาพรวมคอร์ส

จำนวนคอร์ส จำนวนบทเรียน
12 บทเรียน
เวลาเรียน เวลาเรียน
2 ชั่วโมง 11 นาที
เหมาะกับใคร เหมาะกับใคร
ทุกคน
ผู้สอน ผู้สอน
ไผ Local Alike / ลูกแก้ว FolkCharm / สุนิตย์ ChangeFusion / Haidy ChangeFusion
การประเมินผล การประเมินผล
  1. ผ่านการเรียนครบ 11 Lessons และทำกิจกรรมท้ายบทเรียนแต่ละ Lesson ครบถ้วน
  2. post-test แผนธุรกิจ
การเตรียมตัวก่อนเรียน การเตรียมตัวก่อนเรียน

สามารถเริ่มเรียนได้ทันที