SE School2020-09-25T19:42:00+00:00

เราเชื่อว่าการแก้ปัญหา
สังคม-สิ่งแวดล้อม

ไปพร้อมๆกับสร้างรายได้
เพื่อความยั่งยืน 

คือแนวทางของกิจการเพื่อสังคม

SE.school คือพื้นที่เรียนรู้โลก SE โดยการสนับสนุนของ BANPU และ เมื่อเรียนจบคอร์สตามเงื่อนไขจะได้รับประกาศนียบัตรที่ออกร่วมกับ UNDP

สมัครเลย

โครงสร้างหลักสูตร

SE.school เป็นหลักสูตรการเรียนรู้ที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆผ่านระบบคอร์สออนไลน์แบบเปิดกว้าง (Massive Open Online Courses -MOOC)  เมื่อสมัครเรียนแล้วจะสามารถดูคลิปวิดีโอเพื่อเรียนรู้จากผู้ประกอบการ SE ตัวจริง  โดยจะปล่อยคลิปในแต่ละบทเรียนทุกสัปดาห์ และสามารถเข้าร่วมกับกลุ่มให้คำปรึกษาออนไลน์ (Live Chat) ที่จะแจ้งให้ทราบเป็นรอบๆ ไป

เมื่อเรียนรู้ได้สำเร็จตามเงื่อนไขแล้ว ผู้เรียนจะได้

  • SE.school Level 1 Certification: ประกาศนียบัตรวิชากิจการเพื่อสังคมเบื้องต้น โดยออกให้โดย โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และ SE.school

10 คลิปบทเรียนและกรณีศึกษา

4 โอกาสปรึกษาพูดคุยออนไลน์ (online consultation)

1 แผนธุรกิจเพื่อสังคม

ดูรายละเอียดหลักสูตร

ภาคีผู้ร่วมพัฒนาและสนับสนุน

Support Partners

Development Partners

Content Partners