Video

ทำความรู้จัก SE : วานีตา


เนาะห์(คุณอามีเนาะห์ หะยิมะแซ) ผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้ได้รวมตัวกันเพื่อสร้างความหวังใหม่ๆโดยไม่จำเป็นต้องรอแต่ความความช่วยเหลือเท่านั้น

เนาะห์(คุณอามีเนาะห์ หะยิมะแซ) ผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้ได้รวมตัวกันเพื่อสร้างความหวังใหม่ๆโดยไม่จำเป็นต้องรอแต่ความความช่วยเหลือเท่านั้น