Article

15 กิจการเพื่อสังคมของ BC4C รุ่นที่ 13 เข้าร่วมกิจกรรม Incubation Program Workshop ครั้งที่ 1


ผ่านไปแล้วอย่างสนุกสนานและประทับใจ กับกิจกรรมที่โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม (Banpu Champions for Change หรือ BC4C) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11-13 พ.ค. ที่ผ่านมา เพื่อให้ทั้ง 15 กิจการเพื่อสังคมที่ผ่านเข้ารอบ ได้มาร่วมเรียนรู้และแลกเปลี่ยนไอเดียเกี่ยวกับแนวทางการเริ่มต้นดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม ภายใต้แนวคิด “ชุมชนแกร่ง ไทยแกร่ง” ในปีนี้ 👭👫👬 ทางโครงการขอขอบคุณวิทยากรพิเศษและรุ่นพี่ BC4C ทั้ง 3 ท่านได้แก่ คุณวิน นรินทร์ จิตต์ปราณีชัย จาก a-chieve BC4C Alumni รุ่นที่ 1 คุณเสก สุรเสกข์ ยุทธิวัฒน์ จาก Toolmorow BC4C Alumni รุ่นที่ 5 และคุณปาร์ค บุตรพจน์ พลพิพัฒนพงศ์ จากม้งไซเบอร์ BC4C Alumni รุ่นที่ 10 ที่มาให้ความรู้และคำแนะนำแก่ #BC4C13 ในปีนี้ รวมไปถึง 15 กิจการที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายที่พร้อมจะร่วมมือกันสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อไป 📌 สุดท้ายนี้ขอเชิญชวนให้แฟนเพจทุกท่านมาร่วมลุ้นร่วมเชียร์ เอาใจช่วยกิจการเพื่อสังคมที่ท่านชื่นชอบให้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปด้วยกัน!!

ภาพประกอบเนื้อหา