se.
school

เราเชื่อว่าการแก้ปัญหาสังคม-สิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กับสร้างรายได้เพื่อความยั่งยืน คือแนวทางของกิจการเพื่อสังคม

se.school
คืออะไร


se.school (Social Enterprise School) คือพื้นที่เรียนรู้โลกของกิจการเพื่อสังคมสำหรับทุกคน เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อพัฒนา SE ไทยให้เติบโตอย่างมั่นคง พร้อมออกไปสร้างผลกระทบเชิงบวกและแก้ไขปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน se.school เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม (Banpu Champions for Change: BC4C) หนึ่งในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) โดยความร่วมมือกับสถาบัน Change Fusion


สมัครสมาชิก
se.school คืออะไร

โครงสร้าง
หลักสูตร

se.school เป็นหลักสูตรการเรียนรู้ที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เรียนรู้ผ่านระบบคอร์สออนไลน์แบบเปิดกว้าง (Massive Open Online Courses - MOOC) เมื่อสมัครแล้วจะสามารถดูวิดีโอเพื่อเรียนรู้จากผู้ประกอบการ SE เมื่อเรียนสำเร็จตามเงื่อนไขแล้ว ผู้เรียนจะได้ Certificate ประกาศนียบัตรวิชากิจการเพื่อสังคมเบื้องต้น ออกให้โดย โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และ SE.school


ดูรายละเอียดหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร

คลังความรู้

Video


Article


News


Testimonials


SE school เหมือนเป็นพี่เลี้ยงช่วยนำทางในเรื่องการพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม แล้วยังช่วยให้เรารู้ว่ายังมีคนอีกหลายคนที่คิดทำธุรกิจเพื่อสังคม เราได้รู้ว่าเราไม่ได้โดดเดี่ยวในการทำงานเพื่อสังคม


คุณบั๊ม ลักขณา แสนบุ่งค้อ Banana land BC4C รุ่น 10

การเรียนที่นี่เหมือนใบเปิดทางและแหล่งความรู้สำหรับคนต้องการทำธุรกิจเพื่อสังคมจริงๆ เต็มไปด้วยตังอย่างแนวทางของธุรกิจเพื่อสังคมที่ประสบความสำเร็จ พร้อมทั้งมีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะอีกด้วย


คุณบอส คณิน ทรงอธิกมาศ Swoop buddy BC4C รุ่น 11

สำหรับเรา SE schoolนี้ เป็นแหล่งเรียนรู้แบบคอร์สออนไลน์แห่งแรกๆ ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการเริ่มต้นเป็นธุรกิจเพื่อสังคมและคิดว่าเป็นสิ่งที่ดี หากคนที่อยากทำ SE ควรจะต้องมีแหล่งให้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการทำ SE แบบนี้ครับ


คุณวิน นรินทร์ จิตต์ปราณีชัย Achieve BC4C รุ่น 1

FAQ

SE.school คืออะไร

SE.school เหมาะกับใคร

เรียนจบหลักสูตรแล้วจะได้อะไร

มีค่าใช้จ่ายในการเรียนหรือไม่

เงื่อนไขการออกใบประกาศนียบัตร มีอะไรบ้าง


ภาคีผู้ร่วมพัฒนาและสนับสนุน


Support partners


Banpu logo ChangeFusion logo UNDP logo
SE Thailand logo OSEP logo

Content partners