Video

ทำความรู้จัก SE : กิจการ Buddy Home care


คุณเจนวิทย์(เจน) คุณอรพรรณ์(เอ๋) และคุณนราธิป(ยุ้ย)จากเจ้าหน้าที่มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุแห่งจังหวัดเชียงใหม่ที่ทำโครงการดูแลผู้สูงอายุยากไร้ในชุมชน

คุณเจนวิทย์(เจน) คุณอรพรรณ์(เอ๋) และคุณนราธิป(ยุ้ย)จากเจ้าหน้าที่มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุแห่งจังหวัดเชียงใหม่ที่ทำโครงการดูแลผู้สูงอายุยากไร้ในชุมชน