Video

SE Skill Share ครั้งที่ 1 #หัวข้อที่ 2 “เมื่อกิจการต้องปรับตัวมาให้บริการผ่านออนไลน์จะลงทุนอย่างไรดี


SE School (Social Enterprise School) แพลตฟอร์มออนไลน์ที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับกิจการเพื่อสังคม โดยโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม (Banpu Champions for Change: BC4C) ขอเชิญผู้ประกอบการและผู้สนใจร่วมกิจกรรม SE Skill Share ครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมและผู้เชี่ยวชาญ มาร่วมระดมสมองและให้คำแนะนำกับผู้ประกอบการ SE ที่กำลังเผชิญปัญหาในการดำเนินธุรกิจ ผ่านแพลตฟอร์ม Gather.Town เพื่อผลักดันให้กิจการเพื่อสังคมในไทยเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 3 หัวข้อเสวนาหลัก คือ

หัวข้อที่ 2

“เมื่อกิจการต้องปรับตัวมาให้บริการผ่านออนไลน์จะลงทุนอย่างไรดี” โดย คุณนรินทร์ จิตต์ปราณีชัย ผู้ร่วมก่อตั้ง a-chieve และคุณอมรพล หุวะนันทน์ ผู้ก่อตั้ง moreloop

💬 คุณนรินทร์ จิตต์ปราณีชัย: “ทีมบริหารจะต้องเริ่มพิจารณาเอาเทคโนโลยีต่างๆ มาร่วมเป็นเครื่องมือในการทำงานเมื่อไหร่?”

💬 คุณอมรพล หุวะนันทน์: “อย่าง moreloop ถึงจะเป็นธุรกิจผลิตเสื้อ แต่เมื่อธุรกิจเริ่มขยายตัวใหญ่ขึ้น เราก็คิดว่าอยากใช้ระบบต่างๆ มาช่วยจัดการการทำงานให้ดียิ่งขึ้นโดยไม่ได้พึ่งพาแค่คน แต่ใช้ระดับ System Scale ซึ่ง moreloop มองว่า การจัดการสต็อกผ้าสามารถให้มีความ Automation จึงเริ่มไปคุยกับ Potential CTO (Chief Technical Officer) ฉะนั้นการจะตอบว่าเราจะนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ เมื่อไหร่นั้น สิ่งแรกคือเราต้องชัดเจนว่าเราต้องการอะไร จากนั้นค่อยไปศึกษาว่ามันมีเทคโนโลยีอะไรบ้างที่ช่วยปิด gap เราได้ จัดเรียงความคิดของตนเองก่อนและทำงานเป็นขั้นตอนตามลำดับ”

💬 คุณนรินทร์ จิตต์ปราณีชัย: “ในกรณีที่ตัดสินใจแล้วว่าต้องการใช้ outsource เข้ามาช่วยงานด้าน tech solution มีประเด็นพื้นฐานอะไรบ้างที่ควรต้องรู้ก่อนจะไปคุยกับบริษัทเหล่านี้เพื่อจะให้ได้ผลลัพธ์ที่เราอยากได้?”

💬 คุณอมรพล หุวะนันทน์: “สิ่งแรกคือต้องรู้ว่า Customer Journey ของเราคืออะไร ต้องเล่าได้ พูดคุยกับทีมไปเลยว่าเราต้องการอะไร การเข้าใจระบบหลังบ้านขององค์กรเป็นอย่างดีจะทําให้เห็นภาพชัดขึ้น ซึ่ง Requirement มันจะชัดเจนขึ้นได้เราจะต้องมี Transaction หรือลูกค้า หรือเราเองเข้าใจ Operational Process หลังบ้านขององค์กรค่อนข้างดี ซึ่งการที่เราจะรู้ตรงนั้นได้เราต้องมี Flow ของ Customer ตั้งแต่ยังไม่มาเป็น Customer จนมาเป็น Customer องค์กรเรา ต้อง Step ได้ตั้งแต่ 1-10 อย่างของ moreloop เองค่อนข้างยาก เพราะเราเป็นตลาด 2 ด้าน เป็นทั้ง Buyer และ Seller ไปพร้อมๆ กัน ผมจึงค่อยๆ ทําเป็น Step บางครั้งต้องเพิ่มฟีเจอร์ใหม่เพื่อนํา system มาช่วย optimize สิ่งทีทําอยู่แล้วให้ทําได้เร็วขึ้น ส่วนพื้นฐานเกี่ยวกับ tech solution นั้น ปกติระบบประกอบไปด้วยคนออกแบบระบบ UX UI ซึ่งก็คือ Frontend ระบบหน้าบ้าน และ Backend ระบบข้อมูลหลังบ้าน ดึง และ Full Stack คือทําได้ทั้งหมด ทีมของ moreloop จ้าง UX UI เพื่อทํางานให้ นอกจากนั้น moreloop ยังล้อมรอบไปด้วยช่องทางต่างๆ ไม่ใช่แค่ช่องทางเดียว เพราะฉะนั้นจะต้องมีคนดูแลแบบ full-time เพื่อให้ระบบทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด”

💬 คุณนรินทร์ จิตต์ปราณีชัย: “มีคําแนะนําในการ detect outsource ที่ดีหรือไม่?”

💬 คุณอมรพล หุวะนันทน์: “เราต้องคุยกับทีมพัฒนาระบบออนไลน์หลายๆ ทีม เพื่อหาทีมที่เข้ากันได้มากที่สุด อย่าง moreloop คุยมา 3-4 ทีมเหมือนกันกว่าจะหาทีมพัฒนาฯ ที่ลงตัวกับเราได้ ต้องใช้ระยะเวลา แนะนําเพิ่มเติมว่าหากทําแบบ full time ควรมีการนัดประชุมที่ชัดเจนเลยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จะส่งผลดีต่องานเพราะถือเป็นการกระตุ้นการทํางานทั้งทีมพัฒนาฯ เอง และคนในองค์กรของเราเองด้วย”