News

กิจกรรม Incubation Program Workshop ครั้งที่ 3


ผ่านไปอีกครั้งแล้วกับ Incubation Program Workshop ครั้งที่ 3 กิจกรรมติวเข้มผู้ประกอบการรุ่นใหม่สำหรับ 7 กิจการผู้ผ่านการคัดเลือกในโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม (Banpu Champions for Change หรือ BC4C) รุ่นที่ 11 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ที่ผ่านมา

ภาพประกอบเนื้อหา

สำหรับเวิร์กช็อปในครั้งนี้ คุณรัฐพล สุคันธี ผู้อำนวยการสายอาวุโส-สื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้มาบรรยายให้ความรู้แก่ทั้ง 7 กิจการ ในหัวข้อ “Brand Communication” เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมมีพื้นฐานด้านการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และได้ร่วมทำเวิร์กช็อปในสถานการณ์จำลองการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน 🎤 เรียกได้ว่าหลังจากนี้ทุกกิจการที่ผ่านการอบรมจะมีความพร้อมที่จะให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนกับสื่อมวลชนอย่างแน่นอน 👏 👏 ต่อจากนั้นในช่วงบ่ายวันเดียวกัน มีบรรยายในหัวข้อ “การสร้างแผนประเมินผลกระทบทางสังคม" (Social Impact assessment) โดยคุณ Haidy Leung ผู้จัดการด้านการพัฒนาธุรกิจ สถาบัน ChangeFusion มาเป็นผู้ให้คำแนะนำ เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมเข้าใจถึงความสำคัญของการประเมินผลกระทบทางสังคม การเก็บข้อมูล และขั้นตอนการดำเนินงาน เพื่อให้ทุกคนสามารถนำไปปรับใช้กับกิจการของตนเอง 👍🏻