News

บ้านปูจัด Impact Day ขยายโอกาส สร้างตลาดให้กิจการเพื่อสังคม ส่งเสริม SE Ecosystem ไทยเข้มแข็ง


 บ้านปู เผย 3 ทีมผู้ชนะโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม ปีที่ 11 “Green Diamond Phetchabun - The Next Forest - Swoop Buddy”  นำทีม SE ระยะขยายผล เสวนาชี้ทางเร่งการเติบโต สร้างผลกระทบเชิงบวกวงกว้าง 18 พฤศจิกายน 2565 - บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ ร่วมกับ สถาบัน ChangeFusion จัดงาน “2022 Impact Day: Maximize the Impact ผนึกเครือข่าย ขยายพลัง SE” ภายใต้โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม ปีที่ 11 (Banpu Champions for Change: BC4C) เพื่อขยายตลาด และสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมได้พบกับผู้บริโภคตัวจริง หวังเป็นเวทีช่วยต่อยอดพลังความคิดของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงเชื่อมโยงพันธมิตรทางธุรกิจ สู่เป้าหมายในการสร้างระบบนิเวศกิจการเพื่อสังคม (SE Ecosystem) ของไทยที่ยั่งยืน พร้อมเผย 3 ทีมผู้ชนะโครงการฯ รุ่นที่ 11 ได้แก่ Green Diamond Phetchabun, The Next Forest และ Swoop Buddy ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นที่สามย่านมิตรทาวน์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

นายรัฐพล สุคันธี ผู้อำนวยการสายอาวุโส-สื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลากว่า 11 ปี ที่บ้านปูและ ChangeFusion จัดโครงการ BC4C เราได้สนับสนุนคนรุ่นใหม่ให้พัฒนากิจการเพื่อสังคมรวมแล้วกว่า 100 กิจการ ผ่านกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ Mentor Matching จากผู้มีประสบการณ์ที่มาช่วยเสริมความรู้ด้านการพัฒนาแผนธุรกิจและโมเ

ดลการแก้ไขปัญหาสังคมให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งในทุกกิจกรรมเราได้สอดแทรกแนวทาง ESG (Environment, Social, Governance) ให้กับผู้ประกอบการเพื่อนำไปสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน โดยปีนี้เป็นปีแรกที่เราได้เพิ่มกิจกรรม Acceleration Program สำหรับส่งเสริม SE ที่โตอยู่แล้วให้เดินหน้าต่อไปได้ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากและเป็นสิ่งที่ SE ในประเทศเรายังต้องการการสนับสนุน การจัดงาน Impact Day ในวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะช่วยสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการได้พบ ผู้บริโภคตัวจริง เป็นจุดรวมคนในวงการ SE และเราหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสร้างระบบนิเวศ SE ไทยให้เติบโตขึ้น” ทั้งนี้ ภายในงานได้ประกาศผลกิจการเพื่อสังคมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 3 กิจการ ภายใต้โครงการ BC4C รุ่นที่ 11 ซึ่งจะได้รับเงินรางวัลจากบ้านปูเพื่อไปต่อยอดธุรกิจทีมละ 250,000 บาท ดังนี้

1. Green Diamond Phetchabun กิจการที่ช่วยเชื่อมโยงตลาดและพัฒนาองค์ความรู้ในการผลิตเพื่อเพิ่ มมูลค่าของสินค้าทางการเกษตร ด้วยกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานสากล เพื่อยกระดับอาชีพของเกษตรกรให้มีความมั่นคง สร้างรายได้อย่างยั่งยืนควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชน

2. The Next Forest ผู้ให้บริการเป็นที่ปรึกษา ดำเนินการ รวมถึงวัดผลการปลูกและฟื้นฟูป่าด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ชีว ภาพที่มุ่งฟื้นฟูป่าอย่างยั่งยืน เพื่อให้มีทุนสำหรับการดูแลพื้นที่ป่าได้อย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ รวมทั้งออกแบบและวางแผนเพื่อให้เจ้าของพื้นที่และบุคคลทั่วไปไ ด้รับประโยชน์จากพื้นที่ป่าฟื้นฟูในอนาคต

3. Swoop Buddy แพลตฟอร์มร้านค้าเสื้อผ้ามือสองออนไลน์ที่มีระบบการแนะนำสินค้า ที่เฉพาะเจาะจงให้แก่ลูกค้ารายบุคคล ส่งเสริมการใช้เสื้อผ้าที่ถูกผลิตแล้วให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

ที่สุด สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และลดปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการผลิตเสื้อผ้าและขยะจำนวนมหา ศาลที่เป็นเสื้อผ้าเก่าถูกทิ้ง

ด้าน นายสุนิตย์ เชรษฐา ผู้อำนวยการสถาบัน ChangeFusion กล่าวว่า “โครงการ BC4C เห็นว่าการสนับสนุนให้เกิดระบบนิเวศ SE ที่แข็งแกร่งนั้นมีส่วนสำคัญและเอื้อต่อการเติบโตของกิจการเพื่อสังคม สิ่งที่เราอยากขอความร่วมมือจากภาคธุรกิจคือ การดึง SE เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในห่วงโซ่ธุรกิจ เพื่อเป็นอีกแรงขับเคลื่อนที่ทำให้ธุรกิจเพื่อสังคมสามารถเติบโตขึ้น และช่วยปรับระบบนิเวศของ SE ในภาพรวมได้ นอกจากนี้ โครงการ BC4C ยังเดินหน้าพัฒนา SE.school (Social Enterprise School) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่รวบรวมองค์ความรู้ด้านกิจการเพื่อสังคมใน หลากหลายด้าน อาทิ การเตรียมตัวในการประกอบการกิจการเพื่อสังคม การบริหารจัดการ การเงิน การวัดผลทางสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ และประชาชนทั่วไปที่สนใจ เข้ามาเรียนรู้เพื่อต่อยอดธุรกิจ ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบเชิงบวกที่ยิ่งใหญ่ต่อสังคมต่อไป” ภายในงาน 2022 Impact Day ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจจำนวนมาก ทั้งการเสวนาพิเศษในหัวข้อ “Maximize the Impact ผนึกเครือข่าย ขยายพลัง SE” การแสดงและแฟชั่นโชว์พิเศษจาก SE ในคอนเซ็ปต์ “UNIVERSAL FASHION - The Impact of Unlimited Possibilities” ที่บอกเล่าเรื่องราวผ่านเสื้อผ้าที่ไม่ตั้งกฎเกณฑ์ของผู้สวมใส่ รวมถึงสะท้อนความหลากหลายผ่านตัวนายแบบและนางแบบ เพื่อบอกเล่าถึงความงดงามของมนุษย์ พร้อมทั้งการแลกเปลี่ยนมุมมองทางกิจการเพื่อสังคมกับ “คุณศานนท์ หวังสร้างบุญ” รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หนึ่งในนักเคลื่อนไหวเพื่อสังคมและผู้ประกอบการ SE ในหัวข้อ “โอกาสการขยายผลกิจการเพื่อสังคมสู่ระดับเมือง ต่อยอด SE ไทยให้แข็งแกร่ง” รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เลือกสนับสนุนสินค้าและบริการจากกิจก ารเพื่อสังคมกว่า 20 ร้านค้า ใน “Maximize the Market”

ตลาดสินค้าและบริการคุณภาพที่ผนึกเครือข่ายจากเหล่าผู้ประกอบการเพื่อ สังคม สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมและข่าวสารเกี่ยวกับโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเ พื่อสังคม สามารถติดตามได้ทาง www.facebook.com/banpuchampions