Article

6 แนวทางบริหารทีมที่ SE ไม่ควรมองข้าม


ในปัจจุบันความยั่งยืนหรือ Sustainability มีบทบาทสำคัญกับธุรกิจมากขึ้นเรื่อยๆ องค์กรจึงจำเป็นต้องเพิ่มขีดความสามารถเพื่อบรรลุเป้าหมายของกิจการในระยะยาว การสร้างคนก็เป็นอีกส่วนสำคัญที่จะไปถึงความยั่งยืนนั้น โดย 6 แนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ SE ควรให้ความสำคัญจะมีอะไรบ้างนั้น ไปดูกันเลยค่ะ ที่มา: สัมมนา “ลงทุนเพื่อความยั่งยืน เริ่มต้นจากการสร้างคน” โดย ttb

ภาพประกอบเนื้อหา

💬 Productivity to People

เพิ่มประสิทธิภาพของพนักงาน เช่น Reskill/ Upskill ทำให้บุคลากรเก่งขึ้น มีความสุขขึ้น เพิ่มศักยภาพให้กับงานและสร้างประโยชน์แก่ผู้คนรอบข้าง

💬 Hybrid Workplace

โควิด-19 สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ก่อให้เกิดการทำงานแบบไฮบริดที่พนักงานสามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา ความท้าทายจึงเป็นการสร้างความร่วมมือและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร

💬 Employee Well-Being

ใส่ใจดูแลคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน ซึ่งครอบคลุมสุขภาพกาย สุขภาพใจ และสุขภาพการเงิน

💬 Competency Based Employment

การจ้างงานยุคใหม่ไม่สนใจสถาบันการศึกษาที่จบมา แต่เป็นการจ้างงานตามความสามารถโดยโฟกัสที่ทักษะและความเชี่ยวชาญของตัวบุคคล ดังนั้นหากผู้ประกอบการสามารถดึงดูดคนเก่งที่มีทักษะหลากหลายเข้ามาอยู่รวมกันได้ ย่อมมีความได้เปรียบในเชิงธุรกิจ

💬 Employer Branding

ไม่จำเป็นต้องเป็นบริษัทดังหรือองค์กรขนาดใหญ่ ก็สามารถสร้าง “แบรนด์องค์กร” ได้ โดยผู้ประกอบการต้องทำให้สังคมรับรู้ว่ากิจการของเรามีการดูแลพนักงานที่ดี มีประสบการณ์การทำงานอันน่าจดจำ (Employee experience) เพื่อดึงดูดคนเก่ง คนรุ่นใหม่เข้ามาทำงาน

💬 Employee Engagement

สร้างความผูกพันในองค์กร โดยเริ่มที่การพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership development) ทำให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับเป็นหัวหน้าที่ดี เป็นนักบริหารคน นอกจากนี้ยังต้องทำให้บุคลากรรู้สึกว่างานที่ทำอยู่มีความหมายหรือสำคัญกับใครบางคน รวมทั้งเห็นความก้าวหน้าของงานที่ทำ