News

กิจกรรม Incubation Program Workshop ครั้งที่ 2


หลังจากที่เราได้ 7 กิจการที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม (Banpu Champions for Change หรือ BC4C) รุ่นที่ 11 มาแล้ว ทางโครงการฯ ก็ได้จัดกิจกรรม Incubation Program Workshop ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 พ.ค. ที่ผ่านมา โดยกิจกรรมในครั้งนี้มุ่งเน้นที่การพัฒนาแผนธุรกิจและแผนการทดสอบตลาดเพื่อเดินหน้าพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรุ่นใหม่อย่างเข้มข้น

ภาพประกอบเนื้อหา

โดย Workshop ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อ.ภาวินท์ สุทธพงษ์ CEO บริษัท SpotON International Group ผู้เชี่ยวชาญในการวางแผนธุรกิจระยะเริ่มต้นซึ่งคร่ำหวอดอยู่ในวงการกิจการเพื่อสังคมมาอย่างยาวนาน มามอบองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาแผนธุรกิจ เพื่อให้แต่ละกิจการได้นำไปปรับใช้และลดช่องโหว่ในแผนธุรกิจของตนเองให้ได้มากที่สุด รวมถึงเพิ่มโอกาสในการได้รับเลือกเป็น 3 ทีมสุดท้ายผู้ชนะเลิศโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม หรือ BC4C รุ่นที่ 11 ในปีนี้! ซึ่งจะได้รับเงินทุนสนับสนุนเพื่อดำเนินกิจการต่อเนื่องในระยะยาวอีกทีมละ 250,000 บาท