News

โครงการ “Banpu Champions for Change" (BC4C) “พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคมรุ่นที่ 13"


💬 โอกาสสำหรับคนรุ่นใหม่ที่สนใจร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงและช่วยแก้ปัญหาสังคมอย่างยั่งยืนมาถึงแล้ว!! โครงการ “Banpu Champions for Change" (BC4C) “พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคมรุ่นที่ 13" มาในธีม “Impactful Locals, National Boost: ชุมชนแกร่ง ไทยแกร่ง”

ภาพประกอบเนื้อหา

💡📊 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสถาบัน ChangeFusion เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SE หน้าใหม่ได้มาร่วมพัฒนาศักยภาพ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและคว้าโอกาสเติบโตไปกับเราผ่าน 2 โปรแกรมสำคัญ ได้แก่

1️⃣ กระบวนการบ่มเพาะกิจการระยะเริ่มต้น (Incubation Program) มุ่งส่งเสริมผู้เริ่มทำกิจการเพื่อสังคมให้สามารถค้นหาแนวทางในการสร้างรายได้ที่มีประสิทธิภาพ สามารถกำหนดตัวชี้วัดและแนวทางดำเนินกิจการได้อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการสนับสนุนใน 3 ด้านสำคัญ ได้แก่ องค์ความรู้ในการเริ่มดำเนินงาน เครือข่ายการทำงาน และเงินทุนตั้งต้น

2️⃣ กระบวนการพัฒนาศักยภาพกิจการระยะขยายผล (Acceleration Program) มุ่งสนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในช่วงขยายกิจการให้สามารถเติบโตได้เร็วขึ้น ผ่านการช่วยปั้นโปรไฟล์ธุรกิจ วางแผนนำเสนอแนวคิดและแผนธุรกิจสำหรับนักลงทุน อีกทั้งได้มีโอกาสเชื่อมโยงกับแหล่งทุนทั้งภาครัฐและเอกชน!

📋 เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 7 เมษายน 2567 หากมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สามารถโทรสอบถามที่เบอร์ 087-075-4815 หรืออีเมล banpuchampions@gmail.com รวมถึงสามารถสอบถามมาทาง Inbox เพจได้ค่ะ แอดมินยินดีและพร้อมให้ความช่วยเหลือ

Banpuchampionsforchange13 #BC4C13

ชุมชนแกร่งไทยแกร่ง #SocialEnterprise #SE