News

ครั้งแรกของ BC4C Roadshow ที่เชียงใหม่!!


เสร็จสิ้นไปแล้วกับกิจกรรม “BC4C ปั้นกิจการเพื่อสังคม (ภาคเหนือ)” ที่ บ้านปู และ ChangFusion ได้เดินทางไปจัดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้และต่อยอดไอเดียระหว่าง SE กว่า 50 กิจการ ภายใต้แนวคิด "Impactful Locals, National Boost: ชุมชนแกร่ง ไทยแกร่ง” ที่ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โดยมีกิจกรรมไฮไลต์ ได้แก่ 🌟 เวทีทอล์กแชร์ประสบการณ์จาก SE Alumni รุ่นพี่ นำโดย คุณบุตรพจน์ พลพิพัฒนพงศ์ BC4C รุ่น 9 ผู้ก่อตั้ง Hmong Cyber และคุณยุจเรศ สมนา BC4C รุ่น 8 ผู้ก่อตั้ง Craft de Quarr 🌟 เวิร์กชอปการออกแบบ และเขียน Impact Business Statement ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการ SE มอง เห็นภาพปัญหา ตัวชี้วัดผลกระทบทางสังคม และเป้าหมายในการดำเนินกิจการได้อย่างชัดเจน 🌟 เยี่ยมชมกิจการเพื่อสังคม Buddy HomeCare หนึ่งใน Alumni ของโครงการฯ

ภาพประกอบเนื้อหา

ชื่อภาพ ชื่อภาพ ชื่อภาพ

โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เกิดจากความเชื่อมั่นว่า เชียงใหม่เป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีศักยภาพเชิงพื้นที่ อีกทั้งยังมีคนรุ่นใหม่ที่มีไอเดียและพลังที่เข้มแข็ง เหล่านี้เป็นพื้นฐานที่ดีที่จะช่วยให้ SE สามารถดำเนินกิจการให้เติบโต พร้อมกับช่วยลดปัญหาทางสังคม ตลอดจนขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนได้ ซึ่งการมีเครือข่ายที่เข้มแข็งจะช่วยทำให้ SE ในพื้นที่มีที่ปรึกษาที่ดี มีการส่งเสริมเกื้อกูลกัน และมีโอกาสต่อยอดความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างกันในอนาคต หลังจากนี้ BC4C Roadshow จะเดินทางไปจัดกิจกรรมที่จังหวัดใดต่อ อย่าลืมรอติดตามกันนะคะ!

Banpuchampionsforchange13 #BC4C13

ชุมชนแกร่งไทยแกร่ง #SocialEnterprise #SE