News

โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม (Banpu Champions for Change) หรือ BC4C” รุ่นที่ 12 ในคอนเซปต์ “Champions of the Future Driv


โอกาสที่ผู้ประกอบการเพื่อสังคมจะได้ร่วมขับเคลื่อนอนาคตมาถึงแล้ว! กับ “โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม (Banpu Champions for Change) หรือ BC4C” รุ่นที่ 12 ในคอนเซปต์ “Champions of the Future Drive: แชมป์ผู้ขับเคลื่อนอนาคต”

ภาพประกอบเนื้อหา

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และสถาบัน ChangeFusion ได้ร่วมมือกันเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SE หน้าใหม่ มาร่วมรับการบ่มเพาะพัฒนาศักยภาพ เพื่อยกระดับสู่การเป็นผู้นำสร้างความเปลี่ยนแปลง ผ่าน 2 โปรแกรม ได้แก่

1️⃣ กระบวนการบ่มเพาะกิจการระยะเริ่มต้น (Incubation Program) มุ่งส่งเสริมให้กิจการสามารถค้นหาแนวทางในการสร้างรายได้ที่มีประสิทธิภาพ กำหนดตัวชี้วัดและแสดงผลลัพธ์การดำเนินกิจการที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการสนับสนุนใน 3 ด้านสำคัญ ได้แก่ องค์ความรู้ในการเริ่มดำเนินงาน เครือข่ายการทำงาน และเงินทุนตั้งต้น

2️⃣ กระบวนการพัฒนาศักยภาพกิจการระยะขยายผล (Acceleration Program) มุ่งสนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในช่วงขยายกิจการให้สามารถเติบโตได้เร็วขึ้น จากการระดมทุนหรือมีพันธมิตรสำคัญเพิ่มเติม ผ่านการนำเสนอแนวคิดและแผนธุรกิจแก่นักลงทุนหรือผู้สนับสนุน (Business Pitching) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ อีกทั้งยังมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงกับนักลงทุนเพื่อสร้างโอกาสในการขยายผลต่อไป

📄 เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 9 เมษายน 2566

📌 หากมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สามารถโทรสอบถามที่เบอร์ 087-075-4815 หรือ Inbox เข้ามาสอบถามได้ที่ Banpu Champions for Change แอดมินยินดีและพร้อมให้ความช่วยเหลือค่ะ

Banpuchampionsforchange12 #BC4C12 แชมป์ผู้ขับเคลื่อนอนาคต #SocialEnterprise #SE