News

5 ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม (Banpu Champions for Change) รุ่นที่ 12 หรือ BC4C#12


โอกาสดีๆ ให้คุณร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนเพื่อสังคมมาถึงแล้ว!! 💡 ใครที่มีไอเดียและอยากเริ่มต้นทำกิจการเพื่อสังคม หรือมีกิจการอยู่แล้วและมีความมุ่งมั่นต้องการขยายการเติบโตให้รวดเร็วยิ่งขึ้น ขอเชิญมาร่วมรับการบ่มเพาะพัฒนาในโครงการฯ เข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อปและการฝึกอบรม พร้อมรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา ทั้งการพัฒนาแผนธุรกิจ การตลาด การวัดผลทางสังคม อีกทั้งยังมีโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมอีกด้วย ดูคู่มือการสมัครและการพัฒนา Pitch Deck ได้ที่ - โปรแกรมบ่มเพาะกิจการระยะเริ่มต้น shorturl.at/ftuKX - โปรแกรมพัฒนาศักยภาพกิจการระยะขยายผล shorturl.at/tTVY1 📑 ส่งใบสมัครมาที่ banpuchampions@gmail.com ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 16 เมษายน 2566 นะคะ 📌 หากมีคำถามเพิ่มเติม สามารถโทรสอบถามที่ 087-075-4815 หรือ Inbox เข้ามาสอบถามได้ที่ Banpu Champions for Change แอดมินยินดีและพร้อมให้ความช่วยเหลือค่ะ

ภาพประกอบเนื้อหา